12Run

‘Want to Run’?   Ik wil Hardlopen!       ‘Dé Licht Haas’  NU verkrijgbaar!    

 (‘Want to run’ klinkt als ‘One Two Run’, ofwel: 12Run)

Hardlopen doe je omdat het goed voor je (lichamelijke en mentale) gezondheid is en het je conditie verbeterd of een goede conditie onderhoudt. Vanuit sportief oogpunt kun je jouw prestaties verbeteren. Daarnaast vinden wij vanuit onze achtergrond als trainer / sport-fysiotherapeut het belangrijk vooral te letten het voorkómen van blessures. Zowel vanuit het prestatieve  als het preventieve oogpunt  is het belangrijk precies te weten (berekenen) welke trainingsprikkels je het lichaam geeft. Het is belangrijk te weten waar de ‘magische grens’ ligt tussen ‘niet effectief’ en ‘te hard’ of ‘met verhoogd blessure risico’ trainen.

Bij ‘Toepassingen‘ worden de doelen van het trainen en hoe die doelen het beste te bereiken, besproken. Daarbij speelt ‘dosering’ een belangrijke rol, immers alleen met de juiste gedoseerde trainingsprikkel wordt optimaal resultaat bereikt; sportief en (blessure) preventief. Hulpmiddelen om exact te doseren bieden zekerheid aan een juiste trainingsbelasting. Dát is de doelstelling van 12Run!

De 12Run lichthaas is een noviteit in de atletiekwereld. Aan de hand van  gecompliceerde berekeningen (in de 12Run trainingstabellen) die worden afgeleid van bijv. een Coopertest of 5 km loop, worden de perfecte trainingsnelheden op verschillende afstanden berekend. Deze zijn indirect afgeleid van de ‘magische drempel’ (de ‘Magische LAT’, die alleen bij een duurloop rond het uur hetzelfde is als de ‘anaerobe drempel’, zie ook bij: Berekeningen). De ‘Lichthaas’ maakt graag gebruik van de berekeningen in de trainingstabellen, om zo optimaal mogelijk te trainen.

Ook werd een eenvoudig in te vullen logboek ontwikkeld waarin onder andere evt. overbelasting vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Al met al biedt 12Run geweldige hulpmiddelen om optimaal te kunnen trainen:

 

lees meer...

‘Licht Haas’: Omdat de nauwkeurige berekeningen in praktijk niet toepasbaar waren, werden forse afrondingen en inschattingen gedaan, die de effectiviteit van de trainingen geweld aandeden. Dát is nu met de ‘Licht Haas’ voorbij. De 12Run Trainingstabellen berekenen uiterst nauwkeurig, maar de ‘Licht Haas’ doseert de trainingen ook uiterst nauwkeurig, tot op de seconde per 100m. Mede door het lopen op meerdere banen (tot vier bij intervaltrainingen) zelfs tot op tienden van seconden nauwkeurig. Bedenk dat het op de oude manier inschatten, opstapelende foutmarges tot meerdere seconden per 100m kunnen opleveren. En juist dát is het verschil tussen wel of niet effectief trainen!

sluit tekst

Aantal Unieke Bezoekers:  4358

Licht Haas

De ‘Licht Haas’

betaalbaar, mobiel, informatief, exact, professioneel, effectief, stimulerend en leuk!

Vele toepassingen zijn mogelijk, waaronder het lopen vlak onder of óp de  ‘magische grens’. Ieder op zijn/haar eigen optimale tempo. Intervallen, Tempo-duurlopen, Intensief, Extensief, vele (niet zwaar belastende) testen, wedstrijdtempo trainen etc.

Voor kleine én grote groepen. Verschillende tempo’s (4 kleuren), maar op een atletiekbaan (met bijv. 3 banen) wel 12 verschillende snelheden. Bij grote groepen 4 startpunten!

Met een eenvoudig te gebruiken App op de meegeleverde ‘Touch Tablet’ worden de juiste tempo’s aan het ‘Master Baken’ doorgegeven, die het vervolgens weer draadloos doorgeeft aan de overige ‘bakens’ . Ieder baken is een makkelijk hanteerbare, stabiele ‘koffer’ die met lichtflitsen in exact het voor iedere loper individueel berekende ideale tempo aangeeft.

lees meer...

Trainen is niets anders dan je grenzen verleggen. Probleem daarbij is dat we eerst moeten weten om welke grenzen het gaat, waar die liggen en hoé we die grens kunnen verleggen. Er zijn een aantal ‘magische grenzen’ te benoemen en die we met trainen kunnen verleggen. De bekendste is wel de ‘anaerobe drempel’. Wij kunnen die berekenen, maar ook exact berekenen voor verschillende (trainings-) afstanden, die we hier ‘De LAT’ (Limiet Afstand-gerelateerde Tempo) noemen (zie: ‘Magische LAT’). Een magische grens is ook het moment waarop blessures kunnen ontstaan, het moment van ‘overschakelen’ van het aerobe naar het anaerobe systeem én het moment van ‘overnemen’ van vetverbrandingssysteem van de koolhydraatverbranding.

sluit tekst

De ‘meerwaarde’ van de ‘Licht Haas’ en de 12Run Trainingstabellen:

lees meer...

1.       Met de Trainingstabellen wordt de ideale trainingsintensiteit bij de ideale trainingsvorm  berekend. De ‘magische grenzen’ worden berekend en kunnen dan met gerichte trainingen worden verlegd.

2.       Met ‘Licht Haas’ wordt exact het tempo aangegeven van het pérfecte trainings-tempo bij  a: intervallen b. (Korte) duurlopen.

3.       Met de ‘Licht Haas’ zijn eenvoudige tests zijn uit te voeren, die informatief zijn, (wedstrijd) tempo en hardheid trainen én de Trainingstabellen kunnen bijstellen.

4.       De ‘Licht Haas’ neemt de trainer het reken- en tijdregistratie werk uithanden, waardoor hij zich kan concentreren op het coachen, corrigeren van techniek, loophouding etc. 

sluit tekst

KORTOM: Eenvoudig, betrouwbaar, gemakkelijk, praktisch, professioneel, FUN!

Met de 12Run ‘Trainingstabellen’ (Excel) worden nauwkeurig de berekeningen uitgevoerd voor de verschillende trainings-vormen en testen. Tevens vindt u bij ‘toepassingen’ uitgebreide uitleg over de vele verschillende toepassingsmogelijkheden.

Lees verder bij:   – Tablet    of  – Bakens

 

Toepassing

Toepassingsmogelijkheden

   * er zijn vrijwel onbeperkte mogelijkheden, hier slechts een selectie

De via het Tablet ingevoerde tijden, zijn in de Trainingstabellen berekend.   De variabelen per trainingsvorm zijn telkens, de snelheid, afstand, tijd en intensiteit, t.o.v. het bekende of door de Trainingstabellen berekende wedstrijdtempo op die afstand. Wij noemen dat ‘De LAT’ (zie ook bij ‘berekeningen‘).

Hieronder een overzicht van de verschillende toepassingen:

OmschrijvingIntervallenDuur-loopTijd-loopCoopertestHage-test
Tempo (Licht Haas):'vlak''vlak''vlak''vlak' afwijken mágProgressief
Indeling in banen:Ja (tot 4)Nee (kán evt wel)NeeNeeNee
Start:Om 5 sec (B-R-O-G)Om 5 sec (B-R-O-G)Gelijktijdig (evt 4 punten)GelijktijdigGelijktijdig
Stop-tijd:Nee Nee Ja (ingesteld)Ja (12 of 6 min.)Nee (uitstappen)
Trainingstabellen(Berekening):Ja, IVJa, DLJa, DLJa, CT/MCTNee, vast ingesteld
Voorbeeld:6x 800m 95%, rust 400m; 'Rood baan 3'4x 1200m 85%, rust 400m; 'Blauw'30 minuten 95% zo 'vlak' mogelijk, Lamp: 'Oranje'12 min zo 'vlak' mogelijk. Progressieve tempo's. Test: 4 ronden, 'Groen'
 • Intervallen;  afstanden tussen 400m en 1200m met variabele intensiteit
 • Tempo-duurlopen; Op iets grotere afstanden wordt zo gelijkmatig mogelijk gelopen
 • Tijd-lopen; er wordt gelopen met een vast opgegeven eindtijd.
 • Testen, waaronder:
 • Coopertest / mini Coopertest, 12 min / 6 min maximaal, testresultaat = afstand
 • Hage test, Geprotocolleerd herhaald toenemende versnellingen tot maximaal, testresultaat is afstand.

 

 

– ‘Magische’ LAT

De ‘Magische LAT’

We hebben het bij 12Run steeds over de ‘Magische Grens’. We definiëren dat als de maximale snelheid op een bepaalde afstand al dan niet indirect afgeleid van andere afstanden in de 12Run trainingstabellen. Dit komt ‘globaal overeen’ met oudere termen als Lactaatdrempel, VO2 max drempel, steady state, omslagpunt etc. Maar dat zijn zéér indirect afgeleide waarden met een grote foutmarge. Daarom prefereren we onze ‘LAT’ (Limiet Afstands-gerelateerde Tempo) (zie berekeningen).

Maar zijn er niet méér ‘magische’ grenzen? Jazeker, het krijgen van een blessure is zo’n grens.

In de industrie wordt door middel van vele stress-test gekeken hoe sterk iets is. Denk aan een elastiekje, dat langzaam uit elkaar wordt getrokken tot het breekt. Genoteerd wordt o.a. hoe groot de maximale trekkracht was. Als je dat bij vele elastiekjes uit hetzelfde productieproces doet weet je zeer nauwkeurig de maximale trekbelasting.

U zou het vreemd vinden als ik u bijvoorbeeld een test adviseerde om de achillespees te overbelasten. En na herstel nogmaals, en daarna nogmaals. Het zou ons veel inzicht verschaffen over uw (lokale) belastbaarheid. Inderdaad zou dat heel gek zijn.  Misschien nóg gekker is het als iemand een blessure krijgt en niets met die informatie doet. Ja, rust, pilletje, kusje… Maar zou het niet zéér informatief zijn om, net als bij de stresstest uit de industrie, die ‘trekkracht’ vast te leggen. Vrij vertaald zou je in een (elektronisch) logboek moeten bijhouden welke krachten op het lichaam een rol hebben gespeeld. Ons 12Run logboek houdt dat met minimale ingevoerde gegevens, zeer nauwkeurig bij. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Inspanningsintensiteit
 • Gemiddelde snelheid
 • Trainingsvorm (Wedstrijd, Tempoloop of Duurloop)
 • Prestatie Index
 • Herstel Index
 • Kilometer weektotaal
 • Schoen code en km
 • Persoonlijke Herstel Percentage (PHP)
 • ‘Vorm’
 • Hartfrequentie in rust

Zie verder bij 12Run Looplogboek

– Bestellen

Bestellen

Hieronder kunt u uw bestelling opgeven. Voor meer prijzen zie: ‘Prijzen’

De ‘Premium’ set bestaat uit:   het Windows 10  7” Touch tablet, met het 12Run programma vóór-geïnstalleerd, het ‘Master baken’, 3 ‘Bakens’, de 12Run Trainingstabellen (Excel niet meegeleverd), een oplader voor de bakens, documentatie, verpakt in een handige sporttas én uiteraard veel ondersteunende informatie via deze website. EXTRA: Bij elke set wordt voor alle bij de als koper geregistreerde trainer of vereniging trainende atleten een GRATIS logboek (2017) mét persoonlijke trainingstabellen (digitaal) meegeleverd.

INTRODUCTIE ACTIE:

Een bestelde ‘Premium’ set wordt in ‘Midden Nederland* (zie prijzen) GRATIS afgeleverd én GRATIS gedemonstreerd. Op een evt. Clinic (door ons gegeven training van 1 uur) geven wij (i.c.m. levering en instructie) 50% korting.

Een ‘Clinic’ (een door ons gegeven training met de ‘Licht Haas’ aan atleten of bijv. trainers van een vereniging) kost € 198,- plus evt. reiskosten boven de 50 km (zie prijzen). Ter introductie dus 50% korting (i.c.m. bezorging en instructie) slechts € 99,-

Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden om een afspraak te maken voor de betaling, levering, instructie op locatie of evt. clinic op locatie.